Lokalforeninger

GTV Stjørdal & omegn

Klubben har ca 80 medlemer og sammles hver
Onsdag i klubblokalene fra kl.18.00
Lokalene er ved Statens forsøkagård K vithammer
Kontaktperson: Anders Johnsson, tlf 924 61 482
VELKOMMEN til kaffe og prat.

Hedemarken Maskinlag

ca 180 medlemmer.
Klubblokale Gubberudvegen 114c 2312 Ottestad.
Møte tirsdager og torsdager kl 18.00
Kontaktperson:
Thomas Guldbrandsen, tlf 960 48 853
http ://www.hedemarken-maskinlag.no

Solar-Compagniet

Vi samles i vårt klubblokale på Tung Mølle på
Stadsbygd hver tirsdag kl.19
Vi er for tiden 50 medlemmer
Kontaktperson:Ole Arvid Tung, tlf 907 02 327
www.solar-compagniet.net

Motorkameratene

Klubben har ca 50 medlemer og samles
tirsdager på kl 18.00 i Tiller i Trondheim
Kontaktperson: Harald Snekvik, tlf918 97 461
mail: herald.snekvik@grnail.com

Rakkestad Gammeltekniske

Klubblokale på Bygdetunet i Rakkestad
Ca 70 medlemmer, mandagskvelder kl 1800
Kontaktperson: Terje Fredriksen
tlf 952 50 150

Skjeberg GTV

Vi holder til i driftsbygningen til Jens Rød
Kontaktperson: Bernt Bjørnstad, tlf 913 01 337

Skrothaugen Maskinlag

Burud, Øvre Eiker
Møte i sine lokaler 3. mandag hver måned
Kontaktperson: Per Håkon Ratle
Tlf:900 96 227
Mail: per.h.hatle@gmail.com

Sigdal og Eggedal veteranklubb

Klubben har fortiden 180 medlemmer Kontaktperson: Odd Prestegaardshus tlf. 91 7 96 111

Yrjar Heimbygdslag på Ørlandet.

Vi er ca 210 medlemmer og møtes i våre
lokaler på Austråt
Kontaktperson Karl Erik Sørensen
tlf. 91323642
mail. Karl.e@broadpark.no

Oppdal Gammeltekniske Forening

ca 40 medlemmer, onsdag er det klubbkveld
fra kl 18,00 og utover.
Kontaktperson: Martin Bjerkaas
tlf. 997 42 468 - www.ogtf.net

Gutun Maskinlag

Møte første tirsdag i måneden
Tilhold: Østlia på Østre Toten. cal60 medl.
Verkstedkveld tirsdag og torsdag fra kl. 18.00
Aktiviteter:Oppmøte på lokale arrangementer,
våronn skur/slåttonn, pløying, hogst/kjøring,
snøbrøytedag.
Kontaktperson:
Johannes Skullerud tlf. 950 67 817

Qvaas Traktorlag

Ca 50 medlemmer
Kontaktperson:
Roar Samuelsen, tlf. 950 71 485
mail: roar-sam@live.no

Enebakk Gammaltraktorforening

Kontaktperson:Harald Strøm, tlf 922 45 309
mail: stroemh@gmail.com

Sjoa og Heidal Gammeltekniske forening

Foreninga har om lag 50 medl. og kjem frå
Nord Gudbrandsdal.
Mekkekvelder onsdagar og fredagar i vinterhalvåret i Nordre Rudi på Sel.
Arbeider med eige museum i Nedre Heidal.
Kontaktperson: Pål Øystein Steineide.
tlf. 97 6 12 311 mail: p stei@hotmail.com

Traktorklubben Hurdal

Ca. 95 medlemmer
Første onsdag i måneden i eget klubblokale på
Erikstellet i Hurdal
Kontaktperson:
frank Hoel-Knai, tlf. 906 26 036
mail: traktorklubben@live.no
hjemmeside: www.traktorklubben.net
Bygdedagen i Hurdal,

Rogaland GTV

Klubben har ca 70 medlemmer
Kontaktperson:
Magnus Klepp tlf 908 36 885
mail: kleppmag@kleppnett.no

Østre Jevnaker Gammaltekniske Forening

Vi holder til i Jevnaker kommune i sør vestre del av
Oppland.
Vi er nå ca 15 medlemmer.
Kontaktperson: Hans Høgnes.
tlf 92 60 00 63. mail: post@hognes.no

Nordre Mjøsen Stubbåkerlag

Vi holder til på Biristrand. Vi har en årlig kjøretur
med grilling, også har vi stubbåkertreff på høsten.
Vi har en ekskursjon hvert år til museurner EL Lignende.
Vi er 21 medlemmer, men ønsker flere.
Kontaktperson: Georg Haslie
telefon: 41435065 mail: gehaslie@online.no

Idd og Enningdalen Gammeltekniske

Vi er ca. 40 medlemmer og skal holde til på Berby
Herregård.
Kontaktperson Thorbjørn Skottene
tlf 908 40 581
mail : thorbjornskottene@halden.net

Vansjø Maskinlag

Ca.35 medlemmer
Bygdgedagene i Vansjøbygdene i juni og
åpen Julegård på Tomb i Desember
Kontaktperson:
Knut Harald W Strømnes tlf 4 77 13 211

Hallingdal Veteran Traktorklubb


Foreningen holder til på Grendastugu, Øygardane på Gol
Den teller ca 70 medlemmer
Det arrangeres ca 4 utstillinger i året
Kontaktperson:
Knut Kinnebergbråten
Tlf: 90940719
E-post: ivarsrud@gmail.com

Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn

Ca. 250 medlemmer.
Vi holder til i Vinteroveien 2,
på Norsk Samferdshistorisk senter.
medlems møter vær tirsdag . kl 18.00,
Klassikker lørdager på N.S.H.S Mai-September.
Hjemmeside www.mkro.lmk.no
Kontaktperson: Stig Atle Pettersen tlf. 976 02 233

Budal Old timers

Vi holder til i Budalen i Trøndelag.
Ca 30 medlemmer
Kontaktperson:
Ole Rørturn
tlf915 52 462
ole.rottum@gauldalen.no

Traktorcross.no, Solør

Vi holder til i Solør, har ca 80 medlemmer
Kontaktperson:
Ole Mathias Rønaasen

Glåmdal Utstyr- og Motorhistorisk Forening

Kontaktperson: Johan Aarskog, tlf918 40 139