Styret

Terje Rønning
Leder
91640369leder@gtv.no
Arnt Bakke
Nestleder
91326666nestleder@gtv.no
Ole Bækkedal
Sekretær
93227425sekretar@gtv.no
Rasmus Mjølhus
Kasserer
91328533kasserer@gtv.no
Thorbjørn Skottene
Styremedlem
90840581thorbjornskottene@halden.net
Kjetil Fagerlund
Varamedlem
91125257
Ole Roger Bruun
Varamedlem
97736747