Styret

Terje Rønning
Leder
12345678leder@gtv.no
Anders Johnson
Nestleder
12345679nestleder@gtv.no
Ole Bækkedal
Sekretær
12345678sekretar@gtv.no
Magnus Husveg
Kasserer
12345678kasserer@gtv.no
Arnt Bakke
Styremedlem
12345678styremedlem@gtv.no
Terje Weldingh
Varamedlem
12345678varamedlem1@gtv.no
Thorbjørn Skottene
12345678varamedlem2@gtv.no