Innkalling til årsmøte 2024 Gammeltraktorens Venner

Alle våre medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Hurdalsjøen hotell, Lørdag 16 mars 2024
Fremmøte senest kl 0930, for registrering.
KL 1000 Årsmøtet starter.
Det blir veteranbesøk etter årsmøtet.
KL 2000 årsmøtemiddag.

Hilsen Styret i Gammeltraktorens Venner.