NM i veterantraktorpløying 2023

Vi trenger flere dommere til arrangementet. Kurset bidrar til større innsikt i pløyereglementet.