Hva er Gammeltraktorens Venner?

Gammeltraktorens Venner – Norsk Forening for Landbruksteknisk Historie – er en landsomfattende forening som har til hensikt å heve interessen for å sette i stand og bevare traktorer og landbruksmaskiner av historisk verdi. De med interesse for anleggsmaskiner, industrimotorer og båtmotorer er også velkommen.

I kalenderåret 2021 hadde Gammeltraktorens Venner ca 2500 medlemmer fordelt over hele landet – fra Lindesnes i syd til Svalbard i nord, samt noen enkelte medlemmer i utlandet.

Det er ingen betingelse å måtte eie eller disponere egen traktor eller veteranmaskin for å være medlem av foreningen. Alle med interesse på området er velkommen som medlem og kan nyte godt av de fordeler dette innebærer.

Mange av foreningens medlemmer er aktive med restaurering av veteranobjekter. Enkelte restaureringsobjekter blir gravd opp av søppelfyllinger og jordhauger eller heist opp fra brønner og tjern, og de blir satt i stand til særdeles flotte objekter. Det er utrolig hva man kan få ut av gamle rustne ”vrak”, eller ”gildt skrot” som vi foretrekker å kalle det. Etterhvert har det blitt mange små og store samlinger rundt omkring i landet.

Stålstuten er foreningens tidsskrift, og den utgis for tiden med 6 utgaver årlig. Her kan man lese om restaureringsprosjekter og reportasjer laget av foreningens medlemmer fra en rekke arrangementer. Det finnes annonsemarked, liste over kontaktpersoner for en rekke merker og terminliste. Her kan man utveksle erfaringer og finne løsninger på problemer.

Gammeltraktorens Venner arrangerer hvert år Norgesmesterskap i Veterantraktorpløying. Her deltar 30-40 medlemmer med tohjulstraktor eller vanlig traktor med løfteplog eller slepeplog. De konkurrerer selvsagt om førsteplassen, men det er like viktig å delta som å vinne!

Gammeltraktorens Venner arrangerer hver vår årsmøte forskjellige steder i landet. I forbindelse med årsmøtet legges det som regel opp til et helgearrangement med besøk til en samling eller et museum i distriktet. Her møtes gammel som ung og slår av en prat.

Foreningen arrangerer årlig en utflukt (sommer-høst). Denne går gjerne til samlinger og museer i innland eller utland. Det har vært turer til England, Tyskland, Polen, Irland, Finland, Nederland, Danmark og Sverige, samt en rekke turer innenlands. Her møter vi samlere, og vi ser severdigheter. Gamle vennskap gjenoppfriskes, vi blir kjent med nye GTV’ere, og vi knytter kontakter i andre land.